“Verkeerde hulp op de eerste Hulp” was weer een groot succes dit jaar. De volgende voorstelling is 5 en 6 April 2025. Zet het nu in de agenda en bestel kaarten via info@komedikatotoneel.nl of klik hier.

KOMEDIKATO TONEEL

Komedikato Toneel is een Roosendaalse toneel vereniging die  23 juni 1995 is opgericht.

De naam Komedikato is samengesteld uit 3 ‘bestanddelen’. De vereniging speelt al vanaf de oprichting komedies. Omdat ze in het Trefpunt repeteerden is er een verwijzing naar de Kade. Tenslotte betreft het een toneelvereniging, zodat de naam Komedikato de combinatie van de drie elementen is.

Ontstaan
“Een aantal spelende leden hebben een KPJ-achtergrond. Bij de KPJ werd ook toneel gespeeld, maar er was wel een regel, namelijk dat je met je 30e niet meer tot de Jeugd behoorde en dus de vereniging moest verlaten”, meldt de voorzitter van de vereniging Frank van Akkeren. “Omdat er in die groep mensen zaten die ook daarna toneel wilden blijven spelen, besloot Frank voor zichzelf te beginnen. Daarmee was Komedikato Toneel geboren en werd er in 1996 de eerste klucht ‘Beeld van een man’ opgevoerd.

Komedikato Toneel  is een vereniging die er bewust voor kiest om ieder jaar een blijspel of klucht op te voeren. Van oudsher worden deze voorstellingen gespeeld in de grote zaal van buurthuis Keijenburg aan de Burgerhoutsestraat 161 in Roosendaal. Mede dankzij een grote groep vrijwilligers, diverse lokale sponsoren die dit alles mogelijk maken is er altijd een grote opkomst bij de voorstellingen.

Tijdens de repetities, op dinsdagavonden van 20:00 tot 22:00 uur, die in de eerste week van september starten, staat het spelplezier van de spelers voorop. Mede daardoor is er een hechte groep ontstaan en worden de repetities als ontspannen ervaren. Maar dit neemt niet weg dat er niet serieus gewerkt wordt. Deze groep , onder leiding van een professionele regisseur, heeft als doel ieder jaar de lat wat hoger te leggen en het niveau van spelen te verbeteren.

De aanwas van nieuwe spelers is groot en het enthousiasme niet minder. Er is een vaste kern van spelers die vertrouwd zijn en Komedikato Toneel al vanaf het begin hebben gevormd.

Elk jaar in Maart vind de opvoering plaats. Gemiddeld komen er bij een voorstelling 150 bezoekers, die na het genieten van de voorstelling meedingen in de loterij naar leuke prijzen, aangeboden door de sponsoren.

Huidige line-up van de toneelspelers (sters)