Algemene informatie

 

Komedikato Toneel is een Roosendaalse toneel vereniging die  23 juni 1995 is opgericht

Komedikato  is een vereniging die er bewust voor kiest om een  blijspel of klucht op te voeren .Tijdens de repetities staat het spelplezier van de spelers voorop. Daarom hebben deze een gezellig karakter en worden als ontspannen ervaren .Dit wil niet zeggen dat er niet serieus wordt gewerkt. We proberen ook telkens weer het niveau van de groep  omhoog te brengen .

In september starten we met de repetieties ( meestal op dinsdagavond ) waarna, in maart de opvoering plaats vind. 

 

 E-mail  : info@komedikatotoneel.nl

Rabobank clubkas campagne